redakcja | Wirtualna stolica  
 
   
 
     
 
 
  Wyszukiwarka stacji kontroli pojazdów wyślij  
 

 
 
   Wybór kryteriów wyszukiwania
 Symbol pojazdu lub rodzaj badań A: B: C: CC: D: T: E: a: b: c: d: e: f: h:
 Nazwa Stacji
 Ulica
 Dzielnica
  
  Symbole rodzajów pojazdów:
  A - motocykle i motorowery;
  B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów;
  C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub
  CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
  D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
  T - ciągniki rolnicze;
  E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja, wymienione w zezwoleniu po lewej stronie litery E.
 
  Symbole rodzajów badań:
  a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;
  c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
  d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdow nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilosci jednej sztuki rocznie;
  e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów;
  f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z wymaganiami technicznymi;
  h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.
       
 
© Urząd m.st. Warszawa  |  webmaster  |  Start